หน้าหลัก / เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้หุ้มหนัง เก้าอี้ตาข่าย

รายการสินค้า

-โต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะขาเหล็ก

-เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้หุ้มหนัง เก้าอี้ตาข่าย

-ตู้เอกสารไม้ ตู้เตี้ย ตู้สูง

-โต๊ะประชุมเดี่ยว โต๊ะประชุมต่อเป็นset

-ตู้เหล็กสีเทา

-ตู้เหล็กสีสัน

-โต๊ะพับ โต๊ะร้านอาหาร โต๊ะกาแฟ

-เก้าอี้บาร์ เก้าอี้ร้านอาหาร เก้าอี้จัดเลี้ยง

-มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะทำงาน

เก้าอี้สำนักงาน รหัส S-35

ขนาด 63x60x100 cm.

ราคา  2,000 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MMP-03

ขนาด 75x60x91 cm.

ราคา  2,200 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MG/S-AC

ขนาด 58x54x89-99 cm.

ราคา  2,900 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MG/M-AC

ขนาด  67x60x100-110 cm.

ราคา  3,200 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MG/H-AC

ขนาด 69x62x112-122 cm.

ราคา  3,500 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MG/S

ขนาด 58x55x89-99 cm.

ราคา  1,800 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MG/M

ขนาด   67x60x100-110 cm.

ราคา  1,950 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MG/H

ขนาด 69x62x112-122 cm.

ราคา  2,500 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส KIMBERRY

ขนาด   58x55x89-99 cm.

ราคา  1,400 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส KIMBERY/C

ขนาด   58x55x89-99 cm.

ราคา  1,600 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส S-35M

ขนาด   69x60x113 cm.

ราคา  2,800 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส S-35H

ขนาด   75x62x116 cm.

ราคา  3,500 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส E-113

ขนาด   75x60x94 cm.

ราคา  3,200 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส E-114

ขนาด   75x60x94 cm.

ราคา  3,500 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส E-109

ขนาด   75x62x106 cm.

ราคา  4,000 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส E-108

ขนาด   75x62x1116 cm.

ราคา  4,500 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส JH-H-A2

ขนาด  54x57x105 cm.

ราคา  2,600 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส JH-M-B2

ขนาด  54x57x88 cm.

ราคา  2,500 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-46

ขนาด    60x55x85 cm.

ราคา 1,100 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-48

ขนาด    60x47x85 cm.

ราคา  1.000 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-86

ขนาด  60x55x85 cm.

ราคา  1,100 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-87

ขนาด    60x47x85 cm.

ราคา  1,000 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-103

ขนาด 69x66x118-128 cm.

ราคา  3,800 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-104

ขนาด 67x63x102-112 cm.

ราคา  3,500 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-104M

ขนาด  65x61x95-105 cm.

ราคา  3,200 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-105

ขนาด   69x66x115-125 cm.

ราคา  2,800 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-106

ขนาด   67x63x100-110 cm.

ราคา  2,500 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-106M

ขนาด    65x61x95-105 cm.

ราคา 2,200 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-107

ขนาด    69x66x115-125 cm.

ราคา  3,000 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-108

ขนาด    67x63x100-110 cm.

ราคา  2,700 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-108M

ขนาด    65x61x95-105 cm.

ราคา  2,400 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-109

ขนาด    69x66x115-125 cm.

ราคา  3,000 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-110

ขนาด    67x63x100-110 cm.

ราคา  2,700 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-110M

ขนาด   65x61x95-105 cm.

ราคา  2,400 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-114

ขนาด   69x66x108-118 cm.

ราคา  3,800 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-115

ขนาด   67x63x102-112 cm.

ราคา  3,600 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-116

ขนาด  65x61x95-105 cm.

ราคา  3,200 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-117

ขนาด 69x66x118-128 cm.

ราคา  3,000 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-118

ขนาด 67x63x102-112 cm.

ราคา  2,600 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-119

ขนาด 67x61x95-105 cm.

ราคา  2,200 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-119N

ขนาด 67x48x95-105 cm.

ราคา  2,200 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-120

ขนาด  69x62x112-122 cm.

ราคา  2,400 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-121

ขนาด  67x60x100-110 cm.

ราคา  2,100 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-122

ขนาด  58x55x89-99 cm.

ราคา  1,800 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-201

ขนาด  58x47x89-99 cm.

ราคา  1,400 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-202

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,400 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-203

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,400 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-206

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,400 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-207

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,600 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-208

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,400 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-209S

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,800 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-111

ขนาด    56x61x115-125 cm.

ราคา 2,500 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-112

ขนาด    56x61x95-105 cm.

ราคา 2,100 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-113

ขนาด   56x55x90-100 cm.

ราคา  2,100 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-305

ขนาด  68x56x95 cm.

ราคา 1,600 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-306

ขนาด  60x55x90 cm.

ราคา 1,700 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-307C

ขนาด  60x55x90 cm.

ราคา 2,000 บาท

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-307NC

ขนาด   60x47x90 cm.

ราคา 1,800 บาท

 

 

About   Contact Us  
บริษัทซิลวา (2000) จำกัด   เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00 - 17:30  ปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 
 
548/53 ถนนบางแค แขวงบางแค   Tel: 02-8025024 (อัตโนมัติ ) Fax: 02-4132552
เขตบางแค กรุงเทพ10160   Mobile:  0874954656 , 0863754479
Silva(2000)co.,ltd.   Email: silva_design@hotmail.com  Line Id: bumsilva
548/53 Bangkae Road,Bangkae    
Bangkae Bangkok 10160    
COPY RIGHT@ SILVAPRODUCTS